Årsmöte_2018

Motala kraftstationBilder från Veteranernas årsmöte 2018-03-22

Stig Emtesten var mötesordförande

Gunnar Lundberg höll föredrag ...

... för intresserade åhörare