Start

Motala kraftstationVälkommen till Startsidan

Den 25 maj genomfördes en fikaträff i det fria. Några bilder från detta tillfälle finns under menyn Fotoalbum.


Med anledning av Coronapandemin


Enligt Folkhälsomyndigheten ska vi äldre vara försiktiga och tänka på hur och var vi befinner oss. Därför har styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Region Öst beslutat att ställa in alla aktiviteter under våren.


När det gäller det inställda årsmötet har styrelsen beslutat att som huvudalternativ slopa årets möte. Det innebär att nuvarande ledamöter behåller sina uppdrag fram till årsmötet 2021. Samråd har skett med föreningens revisorer, som båda stödjer styrelsens beslut. Det viktiga som revisorerna påpekar är att ett separat beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsområdet 2019 då behöver tas vid årsmötet 2021. Valberedningen är också informerad om styrelsens beslut.


Skulle läget med viruset drastiskt förbättras kommer styrelsen att överväga ett årsmöte senare under året.


Om det blir möjligt att genomföra några aktiviteter under hösten får framtiden utvisa.


Vi hoppas att våra medlemmar har förståelse för dessa åtgärder, som är till för allas bästa.Meddela din e-postadress

 

För att förbättra kommunikationen med våra medlemmar har vi upprättat en adresslista över medlemmarnas e-postadresser.

 

Om du inte redan rapporterat din e-postadress eller fått ändrad adress, skicka då uppgifterna till veteranerna.regionost@gmail.com.