Årsmöte_2018Bilder från Veteranernas årsmöte 2018-03-22

Stig Emtesten var mötesordförande

Gunnar Lundberg höll föredrag ...

... för intresserade åhörare