Arboga_220517


Resan till Arboga 2022-05-17

Den 17 maj genomfördes en bussresa till Arboga. 29 veteraner deltog. I Arboga gjorde vi först ett besök på Arboga Robotmuseum, där vi efter att ha serverats kaffe och smörgås guidades runt av några entusiastiska pensionärer med förflutet i försvarsindustrin och i försvaret. Muséet drivs som en ideell förening.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Ett viktigt dokument i Arbogas historia i form av protokollet från Stadsfullmäktiges möte den 10 juni 1942, där man godkände förläggningen av en central flygverkstad till Arboga.

Efter avslutat besök på Robotmuséet serverades lunch i form av pannbiff på restaurang Stadskällaren. Därefter förflyttade vi oss till Arboga Bryggerimuseum, där vi fick en guidad tur. Tyvärr innehöll inte muséet utrustning från det ursprungliga bryggeriet i Arboga. Men motsvarande utrustning kunde ändå uppvisas, då man fått ta över material från det nerlagda bryggeriet i Trosa. Bilden till vänster nedan visar Arbogabryggeriets gamla kornbod, där muséet är inrymt. Bilden till höger nedan visar en modell av hur bryggeriet såg ut innan det lades ner.