Axelssons_Snickeri_2018


Bilder från besöket på Axelssons Snickeri 2018-10-31


Axelssons Snickeri, som startades av Ulf Axelsson 1969, är ett specialsnickeri med djupa kunskaper när det gäller att arbeta i massivt trä. Man har också stor kompetens av att arbeta med material som glas, rostfritt stål och komposit. Gå gärna in på företagets egen hemsida, http://www.axelsnick.goodone.se/, där du kan läsa mer om deras verksamhet.


I bildens mitt står företagets grundare Ulf Axelsson.

Vi var så många att vi fick dela upp oss i två grupper, en på förmiddagen ...

En stor order som man arbetade med vid besöket, och som kommer att sysselsätta snickeriet under flera månader framåt, är en fönsterleverans till en skola i Stockholm. Byggnaderna är K-märkta och fönstren ska därför se ut exakt som de gjorde på 50-talet.

En av företagets två CNC-maskiner. Den har kostat 2,5 Mkr och vid vårt besök användes den vid tillverkning av fönsterkarmarna på bilden ovan.

Thomas, en av Ulfs två söner, berättade engagerat om verksamheten.

... och en på eftermiddagen.

En betydelsefull kund är tillverkaren av Nimbusbåtarna, där snickeriet levererar all inredning i massivt trä till två av de största båttyperna. Bilden visar mugghållare i mahogny.

CNC-maskinens arbete programmeras från denna terminal med en Windowsbaserad programvara.

Vi fick se hur maskinen bearbetade ytterbågarna till fönsterkarmarna.