Energifabriken_2019


Bilder från besöket på Energifabriken, Smedberga gård, 2019-05-28

Besöket inleddes med ett föredrag om Energifabrikens verksamhet, samtidigt som vi fick kaffe, bulle och kaka.

I sann miljövänlig anda har gården även satsat på solpaneler.

Här är vi på väg till tre stora silon som finns på gården ...

En "monstertraktor" som drivs fossilfritt.

Vi fick lära oss att skilja på sädeslagen redan innan axen vuxit ut.

... där vi fick information om hur spannmålen transporteras.