Fikaträff_Maj_2020


Fikaträff i Råssnäs 2020-05-25

Den 25 maj genomfördes en fikaträff i det fria i Råssnäs i Motala. 14 veteraner mötte upp med egen fikakorg i ett hyggligt vårväder. Träffen genomfördes som ersättning för de träffar som annars sker månadsvis på Ubbes konditori. Ute i naturen kunde vi hålla rekommenderad distans till varandra. Efter träffen stannade styrelsens medlemmar kvar och genomförde ett styrelsemöte. Vi pausar nu verksamheten, inklusive fikaträffarna, över sommaren, men den 25 augusti kallar vi till en ny träff i Råssnäs. Nedan finns några bilder som vår sekreterare Lisa tog under fikastunden.