Radiomuseet_220926


Besöket på Motala Radiomuseum 2022-09-26

Den 26 september genomfördes ett besök på Motala Radiomuseum. Besöket lockade 24 deltagare. Vi ledsagades genom museet av Morgan Lorin, som tidigare var anställd vid radiostationen.

Så kunde en klistallmottagare se ut.

Det fanns byggsatser som man kunde montera in klistallmottagarna i.

Sist men inte minst blev det tid för gott fika och en stunds trevlig samvaro.