Årsmöte_2020


Årsmöte 2020-10-28

Den 28 oktober genomfördes, kraftigt försenat, årets årsmöte. 21 medlemmar mötte upp. Folke Löfgren lämnade styrelsen med anledning av avflyttning från Motala, och i hans ställe invaldes Bo Lönn.

Stig Emtesten var mötesordförande. Här läser Elisabeth Johansson upp verksamhetsberättelsen inför andäktigt lyssnande mötesdeltagare.