Skyllbergs_Bruk-Stjernsunds_slott


Bilder från bussresan till Skyllbergs Bruk och Stjernsunds slott 2017-05-16


Dagen inleddes med ett besök på Skyllbergs Bruk, ett av Sveriges äldsta företag. I historiska dokument omtalas Skyllberg första gången den 11 augusti 1346, då kung Magnus Eriksson donerar hyttor i Skyllberg, Rönne och Åmme till Riseberga kloster i Närke. Järnhanteringen utgör från början grunden till företagets utveckling, och idag är tråddrageriet den äldsta och största avdelningen. Här tillverkas spik inklusive bandning av spik för spikpistoler samt platt- och profiltrådsvalsning av tråd. Man tillverkar också kraftlednings- och banverksmateriel samt detaljer till fordonsindustrin.


Man har egen elkraftproduktion i några mindre vattenkraftstationer och eldistribution till 1500 nätkunder inom Askersunds och Hallsbergs kommuner. Brukets skogs- och jordbruksarealer uppgår till ca 1600 hektar. Skogen sköter man i egen regi medan lantbruket är utarrenderat. Slutligen har man också bostadsförvaltning för ett femtiotal lägenheter i flerfamiljshus, villor och torpställen.


Vi togs emot av brukets vd Gustaf Svensson, som med stor berättarkonst och humor guidade oss genom företagets historia från 1300-talet fram till idag.

Vi blev bjudna på kaffe och hembakat bröd samtidigt som Gustaf Svensson berättade. Han är inte bara vd för företaget utan har även ett hedersuppdrag som kammarherre vid hovet.

Efter fikat samlades vi för en guidad rundvandring i den stora park som omger herrgården.

Ett antal kungar har besökt bruket och parken.

Lekstuga av det större formatet.

Ett rejält växthus finns i parken.

Ett exempel på den egna elkraftproduktionen.

Där förvaras och drivs växter upp som under sommaren placeras ut i parken.

Avslutningsvis visade Gustaf Svensson med stolthet upp den flispanna som sedan 2007 förser ett tjugotal byggnader i Skyllberg med miljövänlig värme. Det är torr- och rötved från den egna skogen som flisas till bränsle.

Efter besöket i Skyllberg åkte vi vidare till Askersund, där vi bjöds på Wallenbergare med potatismos och gröna ärtor

Sista anhalten på resan var Stjernsunds slott söder om Askersund

I slottets omgivningar stod gullviva och ...

... kabbeleka i blom.

Vi fick en guidad tur på slottet, som numera är museum.

Serveringsrummet för tankarna till "Grevinnan och betjänten".

Biblioteket

Lilla förmaket

Badrummet. Lägg märke till tandborsten.

Rejält tilltaget värmeelement som även användes för varmhållning av mat.

Serveringsbordet har 22 ben och det finns 13 iläggsskivor.

Stora salongen

Kungliga sängkammaren

Prinsflygeln, där prins Gustaf bodde när han vistades på slottet.