Vandring_Borensberg


Bilder från vandringen i Borensberg 2018-05-28

Efter en viss förvirring om var vi skulle träffas inför vandringen kunde guiden Magnus Byman hälsa oss välkomna till Kvarnön, som ligger i Motala ström strax nedströms den gamla Strömbron.

Här fick vi veta en del om hur verksamheten på Borensbergs Gästgivaregård, även kallad Gästis, sett ut under tiden från dess tillkomst i slutet av 1600-talet.

Framme vid Göta kanal fick vi veta en del om kanalens tillkomst.

Göta Hotell, som är förekommer såväl i den första Göta kanal filmen som i en skalenlig modell på Legoland i Danmark.

Västanå Gårds lusthus är ett ofta fotograferat motiv, och det finns även på ett frimärke från 2003.

Målet för vandringen var Glasbrukets Vandrarhem. Glasbruket är sedan länge borta, men det var på sin tid en stor producent av buteljer av alla de slag.

Byggnaden till vänster är Klakorps kvarn, som en gång i tiden drevs av vattenhjul i strömmen.

Byggnaden i bakgrunden var en gång i tiden tingshus, men den är nu ihopbyggd med Gästis och ingår i hotellverksamheten.

Den vita byggnaden i bildens mitt var en gång Borensbergs järnvägsstation.

Vi vandrade vidare längs Göta kanal och kom snart till Västanå Gård. Det var den kända byggmästaren Abraham Nyströms söner som uppförde herrgården och dess lusthus år 1872 åt sin syster.

Som på beställning passerade kanalbåten Diana under vandringen.

Vid glasbruket finns ett gammalt vadställe över Motala ström. Här avslutade Magnus Byman sin insats med att berätta om hur danskarna, under det Nordiska sjuårskriget, gick över strömmen här och orsakade ett mycket nesligt nederlag för svenskarna.

Efter avslutad guidning blev det tid för fika och trevlig samvaro vid vandrarhemmets café.