StartVälkommen till Startsidan

Välkommen till ett nytt år tillsammans med tidigare arbetskamrater och vattenfallskollegor i Vattenfalls Veteraner i Region Öst.

I år har vi en årsplan som är en blandning av nya och gamla aktiviteter. Vi hoppas att du har möjlighet att delta vid många av tillfällena. Medlemsavgiften är oförändrad från föregående år d.v.s. 200 kr.

Medlemsavgift

Vi önskar medlemsavgiften 200:- för 2024 inbetalad senast 28 februari.

Inbetalning görs till Plusgiro 274779-8 eller med Swish nr 123 3150513.

Ange ”årsavgift” och ditt namn i meddelanderutan. Om du nyligen flyttat anger du också nya adressen där.

Aktiviteter 2024

Den 25:e kl 10.00, varje månad är det fikaträff på Ubbes Bageri i Motala. Om den 25:e är en helg fikar vi på måndagen efter. Titta på aktivitetslistan, om vi har annan aktivitet den 25 då blir det inget fika. Ingen förhandsanmälan behövs till fikaträffarna.


Maj

Torsdagen 23 maj kl. 14.00 grillar vi korv och fikar i Sjöboknäppan vid Borens strand. Mat o dryck bjuder veteranföreningen på. Ingen anmälan till denna aktivitet.


Augusti

Torsdagen 29 augusti kl 13.00 görs ett intressant besök på Flygvapenmuseum i Linköping, Carl Cederströms gata 2 i Malmslätt. Vi får en presentation och visning av museet. Presentationen har temat ”Kalla kriget” där Marvikens Kraftverks tänkta roll som kärnkraftverk blir belyst. Veteranföreningen bekostar guide och entréavgift. Efter visningen har du möjlighet att studera de delar av museet som inte hunnits med tidigare.

Du ordnar själv din resa till muséet, t ex genom samåkning eller på annat lämpligt sätt. Vi samlas kl 12.45 i muséets entré och visningen startar kl 13. Innan dess kan du äta lunch på muséets restaurang Calle C.

Anmälan senast 2024-08-22 till: Lisbet Tendler, mail tendler@telia.com , tel 070-5232201

eller till: Elisabeth Johansson, mail johanssonelisabeth76@gmail.com , tel 070-334 68 51


Det finns några böcker kvar för dig som ännu inte köpt den fina bok som framtagits av Veteraner i region öst, ta kontakt med Elisabeth Johansson på epost: johanssonelisabeth76@gmail.com eller mobil 070-3346851.


Meddela din e-postadress

 

För att förbättra kommunikationen med våra medlemmar har vi upprättat en adresslista över medlemmarnas e-postadresser.

 

Om du inte redan rapporterat din e-postadress eller fått ändrad adress, skicka då uppgifterna till veteranerna.regionost@gmail.com.